Eneste mulighet til å ta bilde er når Herman tisser!